مدرس

سید بهمن فاطمی

سید بهمن فاطمی
تخصص ها: مدرس رشد مهارت های فردی و موفقیت

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان